Ogłoszenia duszpasterskie

VII Niedziela Zwykła – 20.02.2022 r.

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Nabożeństwo Czterdziestogodzinne wynagradzające za nasze grzechy, prowadzą je mieszkańcy Góry Ropczyckiej a za  tydzień, mieszkańcy Gnojnicy w następującym porządku:

– po prymarii mężczyźni

– po Mszy św. o godz. 9.00 młodzież

– po sumie kobiety i dzieci

– po południu o godz. 15.30 ci, którzy nie mogli być wcześniej

2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na ogrzewanie kościoła i kaplicy w Gnojnicy.

3. W tym tygodniu wspominamy w liturgii:

– wtorek- święto Katedry św. Piotra Apostoła

– środa – św. Polikarpa

4. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Rady Parafialnej.

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.