OGŁOSZENIE

Zebranie Mieszkańców Gnojnica Dolna, odbędzie się w dniu 25 września 2022 roku o godzinie 17,00 w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dol. Temat zebrania: Fundusz Sołecki na 2023 rok – podział środków.

Zapraszamy do udziału.