Zebranie Mieszkańców

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak zaprasza mieszkańców sołectwa Gnojnica Dolna na zebranie środowiskowe, które odbędzie się 27 listopada 2022r. tj. niedziela o godz. 17,00 w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej. Celem zebrania będzie złożenie sprawozdania z działalności gminy za 2022 rok informacja burmistrza w sprawach gospodarczych i społecznych gminy oraz sołectwa Gnojnica Dolna a także omówienie planowanych zadań do realizacji w 2023 roku