Parafia

Parafia Góra Ropczycka p.w. Św. Jakuba Starszego Apostoła

Parafia erygowana : 1355r

Adres:  Góra Ropczycka 120

           39-120 Sędziszów Małopolski

           tel . 17 745-19-97

NABOŻEŃSTWA

Niedziela i święta

Msza Święta – 6.30,  9.00, 11.00,  15.50

Gnojnica – 7.45

Nieszpory – 15.30

Dni powszednie

6.30, 17.00 (okres zimowy) , 18.00 (okres letni)

  Proboszcz parafii:   – Ks. dr Dariusz Trojnar

Parafia Góra Ropczycka powstała przed 1385 r. Do rozbiorów nosiła nazwę Góra Królewska Do 1923 roku obejmowała cały teren wsi Góra Ropczycka, Zagorzyce, Szkodna i Gnojnica. W 1923r Bp Leon Wałęga, Biskup Tarnowski, wydzielił część Zagorzyc, część Gnojnicy i Szkodną i utworzył ekspozyturę w Zagorzycach, następnie 1927r erygował tam samoistną parafię. Obecny kościół parafialny jest czwartą świątynią w parafii. Poprzednie 3 kościoły drewniane: pierwszy wymieniony w „Liber beneficiorum” Jana Długosza istniał od ok. 1660r. i uległ zniszczeniu. Następny zbudowany w 1683r rozebrany z powodu bardzo złego stanu technicznego w 1931. Trzeci tymczasowy barak drewniany, zbudowany w 1931r. sprzedany do parafii Niedźwiada w 1951r. Obecny kościół parafialny zbudowany w latach 1949 – 1951 konsekrowany został przez bpa Karola Pękalę 20.06.1954r. Wzniesiony w stylu współczesnym z kamienia i cegły, otynkowany, kryty dachówką, jednonawowy. Ma prostą bryłę wzbogaconą, solidną, czworoboczną wierzą. Kościół ogrodzony jest betonowym murem. Nad nawą duża wieżyczka z sygnaturką, wieloboczna z oryginalną latarnią. Ołtarz główny kamienny, z tabernakulum rokokowym z drugiej połowy XVIII w. Dwa ołtarze boczne rokokowe, z elementami wcześniejszymi, drewniane. Chrzcielnica kamienna z herbem Potockich z przełomu XVII / XVIII w. z pokrywą rzeźbioną z 1952 r. Wewnątrz znajduje się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z II połowy XVII wieku w łuku tęczowym a także obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem Św. Józefem, tzw. Madonna z Loreto (kopia z I poł. XVII w). Znajdują się tu także kopie dzieł Rafaela Santi: Matka Boska z Dzieciątkiem w typie S,Maria Maggiore z 1796r. oraz Matka Boska Bolesna z początku XVII wieku. W ołtarzu bocznym obraz pochodzący z głównego ołtarza dawnego kościoła, monstrancja promienista.W przedsionku, tuż za drzwiami wejściowymi, umieszczona jest płaskorzeźba, przedstawiająca młodą kobietę w greckich szatach, wspartą na cokole, z urną i z bocianem u stóp. Przed rzeźbą znajduje się żelazne ogrodzenie. U góry widnieje napis „Rodzicom Tekli Zbatowskich i Gabrielowi Hrabiemu Jaworskiemu wdzięczna córka Katarzyna Hrabina Starzeńska ten pomnik położyła”. Obok kościoła dzwonnica wolnostojąca w kształcie arkady, zwieńczonej trójkątnie w niej 2 dzwony 1945 r. W parafii jest kaplica dojazdowa p. w. św. Wojciecha w Gnojnicy Dolnej, pierwotnie budynek punktu katechetycznego od 1991r. zaadaptowany na potrzeby kaplicy. Przebudowana została w latach 1995-1997 i poświęcona przez bpa Kazimierza Górnego, 25.09.1997 r.

Odpust parafialny: Niedziela przed lub po 25.07 i Niedziela przed lub po 27.06.
W Gnojnicy p.w. św. Wojciecha, odpust Niedziela przed lub po 23.04
Parafia liczy  2.560  mieszkańców.