Skład Rady

Sołtys –  Piotr Bochenek

Skład Rady Sołeckiej:

1. Charchut Zenon
2. Kołbuc Zenon
3. Madura Tomasz
4. Mastej Wojciech
5. Ochał Marek
6. Zawiślak Wiesław